STOLA, 15 KVM

Detta är en modell på 7,2 kvm, men med fem takstolar blir längden 480 cm och byggnadsytan 15 kvm. Detta exemplar har liggande spikreglar för infästning av fasadklädsel, men den kan även levereras med stående reglar om man planerar isolera byggnaden.
 

Tillverkad i färdiga väggsektioner och takstolar.
Golvbjälkar tillkapade med bärlinor och bjälklagsstöd.
 

Bredd: 295 cm Längd: 480 cm

Lägsta höjd invändigt: 180 cm (från underkant på takstol till golvbjälklag)

Högsta höjd invändigt: 210 cm

Golvreglar: 50x150 mm, cc 60 cm

Takstolar: 45x145 mm, cc 120 cm

Väggreglar: 45x95 mm, cc 60 cm 
Alt: om man skall ha stående panel och ej tänker isolera
Väggreglar 45x95 mm, cc 120 cm, samt liggande

spikreglar 45x70 mm, cc 60 cm + 500 kr
 

Regling och placering av dörr och fönster kan göras efter önskemål +150 kr/styck.

Pris:  12,990 kr inkl moms