REGELSTOMMAR

Regelstommar för friggebod/förråd

Utmärkande för våra regelstommar är att det skall vara en kraftig konstruktion med väl tilltagna virkesdimensioner och detta har uppskattats av våra kunder. Regelstommarna tillverkas i tre grundmodeller, men inom vissa gränser kan vi anpassa till kundernas önskemål om storlek, dörr och fönsterplacering.
 

Funkis har pulpettak (snedtak). 
Åsa har längsgående åsar till takbjälkar och detta begränsar längden på byggnaden till ca 370 cm.

Stola har fribärande takstolar och den kan göras längre, men för att inte byggnaden skall bli för hög har vi begränsat bredden till
295 cm.
 

Transport

Stommarna tillverkas i moduler som går att transportera på ett vanligt bilsläp. Vi har undersökt andra fraktmöjligheter men vi har bedömt att kostnaden blir för hög, så det är hämtning här på gården som gäller.

Funkis

Åsa

Stola

Funkis Mini

Kom med Era önskemål så kan vi lämna en offert!

Några detaljer...

På bärlinorna är en regel 45x45 mm spiklimmad och motsvarande urtag är gjorda i golvbjälkarna.

På modell Åsa och Funkis är den bärande takstolsregeln infalsad i väggreglarna och takbjälkarna är justerade till 90 mm i änden.

På undersidan/baksidan av golv- och hörnregel har infästs en stödregel för golvbräder resp väggskiva.

50:e
regelstommen såld!

Nästan exakt två år efter att tillverkningen av regelstommar inleddes i oktober 2009, levererades i oktober 2011 den 50:e regelstommen.

Lycklig köpare var Rolf Bengtsson med sonen Jesper från Kungsbacka som fastnat för en "Funkis". Dom såg fram emot att komma hem och montera sin byggnad och det lär inte vart dågra problem då båda verkade ha praktiska talanger och Jesper gick dessutom sista året på "snickargymnasiet" där han varvade utbildningen med att praktisera på NCC.

100:e
regelstommen såld!

Nu har vi levererat den 100:de regelstommen och köpare var David Svensson som hämtade den tillsammans med döttrarna Ninja och Noomi. Stommen skulle användas för att bygga en hobbyverkstad vid familjens nyförvärvade hus i Kållered utanför Göteborg.

 

200:e
regelstommen såld!

I Augusti 2016 sålde vi den 200:de regelstommen. Den är nu lastad och lyckliga köpare är familjen Tannerfors från Orust. Det är en Funkis och den skall till att börja med bli ett "trädgårdshus" hos familjen.

250:e
regelstommen såld!

Den 250:de regelstommen är nu lastad och köpare är Torsten Sandell från Strömstad. Det var hans tredje(!) regelstomme som han köpt hos oss och denna skall användas för ett pumphus