om oss


 

Flygfoto taget i juni 2009 av Ivan Hedin, Göteborg (men rötter i bygden).

Gården är ett mindre lantbruk på 11 ha åker och 17 ha skog samt en del betesmark som var ganska ordinärt för bygden förr. Fram till i slutet av 1980-talet gav den heltidssysselsättning för gårdens ägare med bla smågris- och ungdjursproduktion kombinerad med skogsarbete under vintern.

I samband med att Karl-Rune började arbeta utanför gården upphörde djurhållningen och det blev en mera extensiv växtodling. Intresset för skog har hela tiden funnits och 1996 inköptes ett kedjesågverk och detta blev starten för en småskalig förädling av en del av det egna virket och därmed inleddes en liten försäljning av produkter. 1999 inköptes en liten hyvel med möjligheten att hyvla vissa produkter i liten skala. En del av virket legosågades på andra sågverk i bygden då kedjesågverkets kapacitet inte är så stor.

2003 inköptes en äldre råklyv som i kombination med kedjesågverket möjliggjorde att man kunde göra hela förädlingen på gården. Arbetet utanför gården minskades under hösten 2006 och virkesförädlingen och gården stod nu för större delen av inkomsten. Verksamheten utvecklades mycket positivt under 2007 och detta gjorde att vi vågade satsa vidare.

1996 inköptes ett kedjesågverk och detta blev starten för en småskalig förädling av det egna virket

Januari 2008 inköptes ett nytt bandsågverk och en ny hyvel. Bandsågverket som är av fabrikatet Wood Mizer LT 20 och ersatte kedjesågverket för blockning, men en del av timret sågas upp direkt på bandsågen. Sågverket är utrustat med hydralisk stockvändare vilket underlättar sågningen.


Hösten 2009 tillverkades lite på "skoj" några regelstommar till friggebodar och när dessa annonserades ut var intresset överraskande stort. Under vintern 2009/2010 anpassades lokaler i fd ladugården för denna tillverkning och maskinparken kompletterades med några nya enklare snickerimaskiner och därefter har en liten "kundanpassad" produktion kommit igång och intresset för regelstommarna är mycket stort.


Våren 2010 investerades i en äldre skotare, Timmerville, och därigenom blev timmerhanteringen lättare och under hösten samma år inköptes en lastmaskin, Atlas 52E, som ersatte en äldre baklastare.

Hyveln är en fyrkutter av fabrikatet Moretens PH260 och med den skapades nya möjligheter att hyvla upp olika sortiment.
Hyveln är en fyrkutter av fabrikatet Moretens PH260 och med den skapades nya möjligheter att hyvla upp olika sortiment.

Därefter har en liten "kundanpassad" produktion kommit igång och intresset för regelstommarna är mycket stort.

Verksamheten har rullat vidare och inriktningen har mer gått över på tillverkning av regelstommar för mindre byggnader och efterfrågan är mycket stor. Kunderna kommer från hela västsverige, men några stommar har också levererats till Stockholmsområdet. 

Den "gamla" skogen är nu i stort sett slutavverkat och framöver blir det mest gallring och för att anpassa maskinparken för detta inköptes 2016 en Movi huggarvagn. 

Sommaren 2016 drabbades gårdens jordbrukstrakor och trotjänare MF 250 av brand och blev totalförstörd. Som ersättare inköptes en Ford 3930, den får nu tillsammans med Movi- vagnen svara för virkestransporterna då skotaren Timmerville såldes efter avverkningen vintern 2016/17.